Onze buurt

Je brengt een groot deel van je vrije tijd door in de gemeente en het dorp waar je woont. Je wilt daar fijn kunnen leven en wonen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
Denk bijvoorbeeld aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering en het onderhouden van bomen en planten. Maar ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben dat ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij geeft de gemeente steeds meer ruimte aan inwoners en ondernemers om zelf met ideeën te komen. De gemeente wil niet voor inwoners bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen de ideeën van inwoners te realiseren.

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de

regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven

- Meedoen

- Ontwikkelen

- Mee blijven doen

- Initiatief nemen

- Klant

Rol gemeente

- Regelen

- Afnemende betrokkenheid

- Loslaten

- Betalen

- Minder regels, meer

- Samenwerken

- Veel bemoeienis

stimuleren

- Diensten verlenen

Wat willen we bereiken?

We willen een duurzamere gemeente zijn.

In onze buurt is iedereen, zo veel als mogelijk, lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.

Ik voel me veilig in mijn buurt. Inwoners en ondernemers werken samen met de gemeente, politie en andere (zorg)instanties om dat zo te houden.

In onze buurt is een prettige sfeer.

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Rekening 2016Raming 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten-23.080-19.942-20.125-20.388-20.824-21.068
Beheer overige gebouwen en gronden-221-118-127-127-127-127
Overige gebouwen&gronden/Alg.-221-118-127-127-127-127
Brandweer-2.001-2.008-2.067-2.071-2.075-2.078
Brandweer/Regionale Brandweer-2.001-2.008-2.067-2.071-2.075-2.078
Crisisbeheersing-148-37-38-38-38-38
Crisisbeheersing/Rampenplan-148-37-38-38-38-38
APV en Bijzondere wetten-616-230-243-243-243-243
APV&Bijzondere wetten/Beleid-586-180-193-193-193-193
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca-30-44-44-44-44-44
APV&Bijzondere wetten/APV0-6-6-6-6-6
Integrale veiligheid-179-93-94-94-94-94
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering-179-93-94-94-94-94
Beschermende maatregelen-19-27-27-28-28-28
Beschermende maatr./Overig-1-1-1-1-1-1
Beschermende maatr./Dierenbesch.-8-12-13-13-13-13
Beschermende maatr./Doodschouw-8-10-10-10-10-10
Beschermende maatr./Explosieven-1-4-4-4-4-4
Wegen-3.855-2.909-2.993-3.211-3.371-3.542
Wegen/Beheer-3.303-2.422-2.511-2.729-2.909-3.080
Wegen/Onderhoud-181-100-95-95-75-75
Wegen/Bermen-57-57-57-57-57-57
Wegen/Schoonhouden wegen-315-330-330-330-330-330
Rationeel wegbeheer-232-239-236-191-161-161
Rationeel wegbeheer/Beheer-232-239-236-191-161-161
Gladheidsbestrijding-122-128-129-124-124-124
Gladheidsbestrijding/Beheer-122-128-129-124-124-124
Kabels en leidingen-89-32-33-33-33-33
Kabels en leidingen/Beheer-89-32-33-33-33-33
Openbare verlichting-526-518-494-494-494-494
Openbare verlichting/Beheer-478-470-446-446-446-446
Openbare verlichting/Onderhoud-48-48-48-48-48-48
Verkeersplannen-72-69-76-76-76-75
Verkeersplannen/Beheer-72-69-76-76-76-75
Verkeersmaatregelen-375-249-269-271-272-271
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid-365-240-260-262-263-262
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen-11-9-9-9-9-9
Parkeren-124-201-174-174-174-174
Parkeren/Parkeerbeleid-15-27-31-31-32-31
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats-5-3-3-3-3-3
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat-104-172-140-140-140-140
Ondersteuning sportinstellingen-510-717-666-666-666-666
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie-293-317-294-294-294-294
Ondersteuning sportinstell./Subs.-217-401-372-372-372-372
Sporthallen-651-541-483-479-478-477
Sporthallen/Algemeen-37-59-67-67-67-66
Sporthal/Heuvelland-232-145-141-138-138-138
Sportzaal/Biga-100-77-77-77-76-76
Sporthal/De Duffelt-275-252-190-189-189-189
Accom.de Til/Rietlanden 7-7-8-8-8-7-7
Zwembad-579-713-540-539-514-513
Zwembad De Lubert-579-713-540-539-514-513
Sportvelden, inclusief opstallen-745-503-570-609-674-685
Sportvelden algemeen-445-369-381-466-549-566
Sportvelden Achilles'29-15-9-6-300
Sportvelden DVSG-7-7-7-20-6-6
Sportvelden Germania-4-4-1-3-3-1
Sportvelden Groesb.Boys-5-4-1-11-13-3
Sportvelden Rood-Wit-7-6-1-3-1-6
Sportvelden de Treffers-2100000
Sportvelden SC Millingen-570-4-100
Sportvelden BVC'12-280-68000
Sportvelden SVO'68 Ooij-125-104-102-102-102-102
Sportvelden VVLK Leuth-2600000
Sportvelden DKV De Horst-200-10-1
Sportvelden DKV Klimop-400000
Muziek, dans en toneel-153-225-221-221-221-221
Muziek, dans en toneel/Algemeen-153-225-221-221-221-221
Kunstzinnige vorming-127-106-58-58-58-58
Kunstbevordering/Algemeen-127-106-58-58-58-58
Volksfeesten & Evenementen-280-182-188-191-193-190
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen-113-150-158-161-163-160
Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn-13-15-13-13-13-13
Volksfeesten&Evenementen/Kermis-154-17-17-17-17-17
Monumentenzorg & Archeologie-326-214-205-205-204-204
Monum.zorg&Archeologie/Algemeen-73-38-43-43-43-43
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten-235-168-154-154-154-154
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie-18-8-8-8-8-8
Openbare bibliotheek-769-748-702-652-652-652
Openbare bibliotheek/Algemeen-769-748-702-652-652-652
Lokale media-41-30-39-25-23-23
Lokale media/Lokale omroep-41-30-39-25-23-23
Waterlossingen-74-2-4-6-10-13
Waterlossingen/Beheer-74-2-4-6-10-13
Natuur en landschap-431-311-318-318-318-318
Natuur en landschap/Algemeen-263-156-163-163-163-163
Natuur en landschap/Projecten-168-156-156-156-156-156
Natuurlijk groen-1.919-1.700-1.665-1.651-1.732-1.649
Natuurlijk groen/algemeen-133-488-546-555-561-553
Natuurlijk groen/Stedelijk groen-1.409-789-776-776-776-776
Natuurlijk groen/Landsch.groen-265-241-241-218-218-218
Natuurlijk groen/Boombeheer-87-156-81-81-156-81
Natuurlijk groen/Openbare hygiene-25-27-22-22-22-22
Kapvergunningen-8-7-9-9-9-9
Kapvergunningen/Algemeen-8-7-9-9-9-9
Speeltuinen-140-133-125-124-125-124
Speeltuinen/Algemeen-140-133-125-124-125-124
Basisgezondheidszorg-1.141-1.158-1.203-1.170-1.194-1.170
Basisgezondheidszorg/Algemeen-1.141-1.158-1.203-1.170-1.194-1.170
Jeugdgezondheidszorg, uniform deel0-11-11-11-11-11
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.0-11-11-11-11-11
Overige instellingen0-69-77-77-77-77
Overige instellingen/Algemeen0-69-77-77-77-77
Rioolgemalen-364-286-346-323-333-333
Rioolgemalen/Beheer-364-286-346-323-333-333
Riolering-2.243-1.789-1.917-2.103-2.256-2.434
Riolering/Beleid-1.476-1.228-1.525-1.711-1.864-2.042
Riolering/Kolken-88-81-81-81-81-81
Riolering/Huisaansluitingen-32-40-40-40-40-40
Riolering/Hoofdriolen-647-440-271-271-271-271
Rioolheffing-85-88-96-96-96-96
Rioolheffing/Algemeen-85-88-96-96-96-96
Afval-3.094-2.712-2.838-2.841-2.834-2.829
Afval/Algemeen-852-199-332-335-328-322
Afval/Inzameling-1.109-1.123-1.146-1.146-1.146-1.146
Afval/Verwerking-676-651-664-664-664-664
Afval/Aankoop materialen-136-177-177-177-177-177
Afval/Milieustraten-322-449-406-406-406-406
Afval/Advies en projecten0-114-114-114-114-114
Afvalstoffenheffing-51-60-61-61-61-61
Afvalstoffenheffing/Algemeen-51-60-61-61-61-61
Milieubeheer-637-653-659-659-659-659
Milieubeheer/Beleid en uitvoering-206-101-182-182-182-182
Milieubeheer/ODRN-423-430-424-424-424-424
Milieubeheer/Duurzaamheid-7-122-53-53-53-53
Begraafplaatsen en crematoria-133-127-121-118-117-116
Begraafplaats/Algemeen-32-28-30-28-26-26
Begraafplaats/Heselenberg-70-69-69-69-69-69
Begraafplaats/Vossengraaf-30-30-22-22-22-22
Baten8.8538.6648.4528.6148.7658.947
Beheer overige gebouwen en gronden859090909090
Overige gebouwen&gronden/Alg.859090909090
Brandweer1000000
Brandweer/Regionale Brandweer1000000
APV en Bijzondere wetten151515151515
APV&Bijzondere wetten/APV788888
APV&Bijzondere wetten/Kansspelen455555
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca422222
Beschermende maatregelen11010101010
Beschermende maatr./Doodschouw11010101010
Wegen2286343333
Wegen/Onderhoud333333
Wegen/Beheer2256310000
Rationeel wegbeheer21212111
Rationeel wegbeheer/Beheer21212111
Gladheidsbestrijding215555555555
Gladheidsbestrijding/Beheer215555555555
Kabels en leidingen885353535353
Kabels en leidingen/Beheer885353535353
Openbare verlichting121414141414
Openbare verlichting/Beheer121414141414
Verkeersmaatregelen533333
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid533333
Parkeren5095112128128128
Parkeren/Parkeerbeleid000000
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats744444
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat4391108124124124
Ondersteuning sportinstellingen101111
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie100000
Ondersteuning sportinstell./Subs.001111
Sporthallen339215184184184184
Sporthal/Heuvelland909494949494
Sportzaal/Biga293030303030
Sporthal/De Duffelt2198856565656
Accom.de Til/Rietlanden 7133333
Sporthallen/Algemeen011111
Zwembad317309299299299299
Zwembad De Lubert317309299299299299
Sportvelden, inclusief opstallen112111105105105105
Sportvelden DVSG111111
Sportvelden Germania111111
Sportvelden Rood-Wit111111
Sportvelden de Treffers666666
Sportvelden SC Millingen322222
Sportvelden BVC'12660000
Sportvelden SVO'68 Ooij929292929292
Sportvelden DKV De Horst000000
Sportvelden VVLK Leuth000000
Sportvelden algemeen333333
Volksfeesten & Evenementen465050505050
Volksfeesten&Evenementen/Kermis464444444444
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen066666
Monumentenzorg & Archeologie464343434343
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten464242424242
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie011111
Natuur en landschap89033333
Natuur en landschap/Projecten88900000
Natuur en landschap/Algemeen133333
Natuurlijk groen433333
Natuurlijk groen/Stedelijk groen433333
Natuurlijk groen/Boombeheer000000
Kapvergunningen122222
Kapvergunningen/Algemeen122222
Speeltuinen050000
Speeltuinen/Algemeen050000
Riolering2817234343434
Riolering/Huisaansluitingen141313131313
Riolering/Hoofdriolen192121212121
Riolering/Beleid247380000
Rioolheffing3.0563.0653.3803.5493.7273.914
Rioolheffing/Algemeen3.0563.0653.3803.5493.7273.914
Afval8979821.1191.1191.1191.119
Afval/Inzameling89706666
Afval/Algemeen06161616161
Afval/Aankoop materialen0396375375375375
Afval/Milieustraten05681818181
Afval/Nedvang0470596596596596
Afvalstoffenheffing2.2472.7442.7582.7362.7292.723
Afvalstoffenheffing/Algemeen2.2472.7442.7582.7362.7292.723
Milieubeheer514551515151
Milieubeheer/Duurzaamheid514248484848
Milieubeheer/Beleid en uitvoering033333
Begraafplaatsen en crematoria484545454545
Begraafplaats/Vossengraaf000000
Begraafplaats/Begraafplaatsrechten484545454545
Totaal programma-14.227-11.278-11.673-11.774-12.059-12.121

Toelichting verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2018 (- = nadelig)

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Crisisbeheersing en brandweer

-

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland Zuid is bijgesteld. De bijdrage is hoger vanaf 2018 door een andere verdeelsystematiek en indexering.

-59

S

Wegen

-

In 2017 is een vrijval van de voorziening wegen geraamd voor het project Herinrichting en rioolvervanging Stekkenberg. Dit bedrag is gestort in de reserve dekking kapitaallasten (programma Ons Geld). Per saldo budgetneutraal.

-631

I

-

Hogere dotatie aan de voorziening wegen. Het onderhoudsniveau van de woonstraten is weer opgewaardeerd naar "basis".

-98

S

-

Verlaging budget elektriciteitsverbruik openbare verlichting door energiebesparende maatregelen (kadernota/dekkingsplan 2018-2021)

25

S

-

In 2017 eenmalig budget voor inhuur voor het taakveld verkeersmaatregelen.

26

I

-

Bijdrage regio gemeenten naar studie fietspad 't Zwaantje - de Diepen

20

I

Parkeren

-

De voorziening parkeren is omgezet naar een reserve. Daarom is de dotatie aan de voorziening vervallen. Dit leidt op dit programma tot een voordeel. Hetzelde nadeel staat op programma Ons Geld.

36

S

Sportbeleid en activering

-

In 2017 incidenteel budget opgenomen voor advies in het kader van de harmonisatie van het subsidie- en accommodatiebeleid

32

I

-

Bijstelling subsidies sportverenigingen op basis van het nieuwe beleid.

30

S

Sportaccommodaties

-

Taakstellend exploitatietekort zwembad De Lubert moet vanaf 2018 met € 200.000 tot € 240.000 worden verminderd.

205

S

-

Raming afkoopsom en bijdrage veldverlichting BVC'12.

-68

I

Culturele presentatie, productie en participatie

-

In 2017 is de voorziening onderhoud kunst en oorlogsmonumenten ingesteld en is € 61.000 gestort in deze voorziening.

45

I

Media

-

Bibliotheek Groesbeek is gefuseerd met bibliotheek Gelderland Zuid. Daarom vanaf 2018 lagere subsidie (€ 50.000). De organisatiekosten van één organisatie zijn lager dan van twee organisaties.

50

S

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

Een keer per 3 jaar is € 75.000 nodig voor beplantingsmateriaal voor het boombeheer. In 2017 is dit budget geraamd. Dit leidt tot een 'voordeel' in 2018 ten opzichte van 2017.

75

I

-

Diverse kleine bijstellingen van de budgetten voor onderhoud en beheer van het openbaar groen leiden tot een structureel voordeel van € 34.000.

34

S

-

In 2017 was incidenteel budget opgenomen voor speeltuin De Haarhamer.

13

I

Volksgezondheid

-

Budgetten zijn bijgesteld op basis van de begroting 2018 van de GGD. Verschillende verschuivingen van budgetten binnen dit taakveld resulteren in een structureel nadeel.

-44

S

Riolering

-

Hogere opbrengst rioolheffing (€ 315.000), hogere dotatie aan voorziening riolering (€ -285.000), in 2017 eenmalig extra onderhoudsbudget (€ 190.000) en diverse kleine mutaties op rioleringsbudgetten. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 177.000.

177

S

Kapitaallasten

-

Mutatie op kapitaallasten

-60

S

Salariskosten

-

Dit betreffen de salariskosten die de organisatie aan dit programma besteedt.

-269

S

Diverse verschillen

-

66

S/I

Totaal Programma 2

-395

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen