Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Stand

Mutaties 2018

Stand

Mutaties 2019

Stand

Mutaties 2020

Stand

Mutaties 2021

Stand

1-1-2018

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2018

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2019

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2020

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

1. Reserves

1.1. Algemene reserves

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

9.997

-39

1.721

11.678

-39

175

11.814

-39

177

11.952

-39

179

12.093

Vaste Algemene reserve

17.629

-

-

17.629

-

-

17.629

-

-

17.629

-

-

17.629

Reserve rekeningresultaat

2.489

-622

-

1.867

-622

-

1.245

-622

-

622

-622

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

30.115

-662

1.721

31.174

-662

175

30.688

-662

177

30.204

-662

179

29.722

1.2. Bestemmingsreserves

-

-

-

Bestemmingsreserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat

498

-67

-

431

-52

-

379

-52

-

328

-52

-

276

Reserve verv.investering parkeergarage Dorpsstraat

36

-

36

71

-

36

107

-

36

143

-

36

179

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

213

-

36

249

-

36

285

-

36

321

-

36

357

Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen

223

-25

21

219

-

22

241

-

22

263

-

22

285

Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken

84

-

-

84

-

-

84

-

-

84

-

-

84

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

83

-1

-

82

-22

-

60

-11

-

49

-

22

71

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.050

-74

16

992

-74

15

932

-74

14

872

-74

13

811

Reserve jeugd en Wmo

1.100

-1.057

-

43

-43

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop

203

-10

-

192

-10

-

183

-9

-

174

-8

-

166

Bestemmingsreserve egalisatiebijdrage O.D.R.N

101

-101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

2.141

-

20

2.161

-

20

2.181

-

20

2.201

-

20

2.221

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

15.201

-737

228

14.692

-760

220

14.153

-770

212

13.595

-762

204

13.036

Bestemmingsreserve Opleidingen personeel

184

-

-

184

-

-

184

-

-

184

-

-

184

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

21.117

-2.073

357

19.401

-960

349

18.790

-916

340

18.214

-897

353

17.670

Totaal 1. Reserves

51.232

-2.734

2.078

50.576

-1.622

524

49.478

-1.577

517

48.418

-1.558

532

47.392

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening

Stand

Mutaties 2018

Stand

Mutaties 2019

Stand

Mutaties 2020

Stand

Mutaties 2021

Stand

1-1-2018

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2018

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2019

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2020

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

2. Voorzieningen

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

3.533

-

150

3.683

-

150

3.833

-

150

3.983

-

150

4.133

Voorziening (voormalig) personeel

177

-

-

177

-

-

177

-

-

177

-

-

177

Voorziening Verlofuren personeel

83

-

-

83

-

-

83

-

-

83

-

-

83

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

3.792

-

150

3.942

-

150

4.092

-

150

4.242

-

150

4.392

2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud gemeentewerf

157

-18

24

163

-18

24

169

-12

24

181

-196

24

10

Voorziening Onderhoud gemeentehuis

449

-34

93

507

-387

93

213

-108

93

197

-158

93

132

Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M)

14

-1

3

16

-0

3

19

-3

3

19

-4

3

19

Voorziening Onderhoud wegen

576

-1.803

1.343

117

-918

1.343

541

-200

1.343

1.684

-

1.343

3.027

Voorziening Openbare Verlichting

137

-292

292

137

-292

292

137

-295

292

134

-280

292

146

Voorziening Onderhoud Heuvelland

14

-30

33

17

-27

33

23

-16

33

40

-25

33

48

Voorziening Onderhoud Biga

45

-11

3

37

-11

3

29

-8

3

24

-22

3

5

Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt

144

-9

61

197

-54

61

204

-26

61

238

-5

61

295

Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U)

13

-1

3

16

-1

3

18

-1

3

20

-11

3

12

Voorziening Onderhoud De Lubert

8

-

30

38

-

30

68

-

30

98

-

30

128

Voorziening onderhoud kunst en oorlogsmonumenten

61

-11

16

66

-24

16

58

-11

16

62

-11

16

68

Voorziening Onderhoud Waco-glider

18

-3

-

15

-0

-

15

-0

-

15

-0

-

14

Voorziening Onderhoud N.H. Kerk

1

-0

0

1

-0

0

0

-0

0

0

-1

0

-1

Voorziening Onderhoud kasteelmuur

1

-0

0

1

-0

0

1

-0

0

1

-0

0

1

Voorziening Onderhoud trafo Wercheren

2

-0

-

1

-0

-

1

-0

-

1

-2

-

-1

Voorziening Onderhoud Aquaduct

12

-3

3

12

-3

3

12

-3

3

12

-3

3

12

Voorziening Speeltuinen

69

-32

48

85

-50

48

83

-81

48

51

-20

48

79

Voorziening Onderhoud De Mallemolen

251

-20

26

258

-98

26

185

-53

26

158

-195

26

-11

Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9

30

-33

8

5

-22

8

-8

-25

8

-25

-33

8

-49

Voorziening Onderhoud De Ubburch

147

-48

18

117

-6

18

130

-37

18

111

-20

18

110

Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop

17

-19

20

18

-6

20

32

-67

20

-15

-12

20

-7

Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg

25

-5

7

28

-2

7

33

-1

7

39

-5

7

41

Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M)

31

-2

-

29

-0

-

29

-0

-

28

-1

-

28

Voorziening Onderhoud begraafplaats (M)

76

-

-

76

-

-

76

-

-

76

-

-

76

Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M)

5

-0

-

5

-0

-

5

-0

-

5

-0

-

5

Voorziening Afvalstoffen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening Riolering

1.135

-

247

1.382

-

379

1.762

-

469

2.231

-

603

2.834

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

3.438

-2.373

2.279

3.344

-1.920

2.411

3.835

-950

2.501

5.386

-1.001

2.634

7.019

Totaal 2. Voorzieningen

7.231

-2.373

2.429

7.287

-1.920

2.561

7.927

-950

2.651

9.628

-1.001

2.784

11.412