Formatie

Organisatie-eenheid

Formatie

Aantal personen

Loonsom

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Bestuur

Raad

23

23

305.031

317.684

B&W

5

5

463.323

464.651

Griffie

1,50

1,50

2

2

127.993

135.303

Uitkering gepens. weth.

29

29

194.680

179.712

Subtotaal bestuur

1,50

1,50

59

59

1.091.028

1.097.350

Personeel

Directie

2,00

1,67

2

2

238.300

238.970

Generatiepact

3,26

0

180.141

Beleid

29,16

30,35

35

35

2.177.659

2.383.837

BMO

25,60

0,00

30

0

1.515.940

Bedrijfsvoering

22,45

31,20

28

37

1.568.457

2.220.425

Dienstverlening

17,55

37,16

22

44

953.018

2.261.334

Openbare Ruimte

30,74

31,85

32

32

1.817.304

1.984.721

Sportaccomodaties

7,00

7,00

7

8

350.197

362.594

Sociale zaken

37,48

38,41

32

37

2.434.101

2.603.461

Subtotaal personeel

171,98

180,90

188

195

11.054.975

12.235.482

Flexibele schil

8,78

4,50

2

561.715

287.777

Bovenformatief

2

134.215

-

Inkomsten bovenformatief

-

-

Gedetacheerd

3

2

95.827

70.097

Inkomsten gedetacheerd

-95.827

-41.885

Subtotaal flexibele formatie

8,78

4,50

7

2

695.930

315.990

Overigen

Ambtenaren burgerlijke stand

12.000

12.000

Flexibel belonen

20.000

20.000

Stagiaires/cafetariamodel/BHV

66.273

34.273

Wachtgelders personeel

5

6

85.003

92.396

FPU gewezen personen

Inhuur

406.000

406.000

Subtotaal overigen

0,00

0,00

5

6

589.276

564.669

Totale loonsom

182,26

186,90

259

262

13.431.209

14.213.490