Kader subsidies

Omschrijving

Bedrag kader

subsidie

1.

Subsidies op grond van deelverordening

a.

Sport

339.000

b.

Amateurkunst

105.986

c.

Ouderbonden

62.189

d.

Vrouwenverenigingen

1.500

e.

Volksfeesten

9.750

f.

EHBO en AED

12.730

g.

Jeugd- en jongerenwerk

19.600

h.

Wijkraden

3.885

i.

Buurtverenigingen

900

j.

Musea

49.000

k.

Groene leefruimte

7.585

l.

Muziekonderwijs

92.250

m.

Overige organisaties

5.970

Totaal subsidies deelverordening

710.345

2.

Subsidie uit begrotingsposten

Kinderopvang Domino

119.300

Kinderopvang Humanitas

74.000

Peuterspeelzaalwerk Kion

54.900

Peuterspeelzaalwerk Partou Leuth

10.900

Zwem- en waterpolovereniging Groesbeek

21.500

Basten run

500

St. MTB Gelderland Zuid

500

St. Zevenheuvelenloop

3.000

St. Zwitserloot Dak Run

2.500

Stichting Muzida

1.650

Stichting concertserie Beek

1.130

Stichting Kakatoe Leuth (Polderpop)

1.145

St. filmarchief Groesbeek

1.850

St. Kunstcommissie Millingen a.d. Rijn

2.500

Bibliotheek Gelderland-Zuid (locaties gemeente Berg en Dal)

689.705

Lokale omroep

27.500

Onderhoud speeltuin Kros

3.857

Vitaal kekerdom burgerparticipatie

765

St. Berg en Dals bloei burgerparticipatie

217

Platform Leuth Actief

1.600

Stichting Behoud Dierenweide

1.250

St. Gemeenschapshuis 't Zaaltje

2.500

SWOM (St. Welzijn Ouderen Mill.a.d.R)

44.000

St. Mentorschap Midden Gelderland

93

St. Mentorschap Oost Nederland Gelderland

296

Seniorenraad Groesbeek

4.000

Wmo adviesgroep

3.500

Wmo adviesraad

3.500

St. tot expl. Parochiehuis de Horst Step/dorpshuis Slenk

3.403

St. Vluchtelingenwerk Oost Nederland

86.498

Steunpunt trefpunt De Meent

9.700

Cooperatie verloskundigen Nijmegen eo

11.611

Forte Welzijn

632.307

Gemeentelijke monumenten

58.500

Provinciale gemeentelijke monumenten

42.000

Molens

14.000

Stg Monument en landschap

1.180

Vereniging voor Behoud Dorpsgezichten

500

Heemkundekring De Duffelt Millingen

330

Stichting Heemkunde Berg en Dal

330

Stichting Van Ploeg tot Heiliglandstichting (heemkunde)

330

Heemkunde Groesbeek

330

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek

1.500

Totaal subsidies uit begrotingsposten

1.940.677

Totaal

2.651.022